Dagelijkse praktijk met een opdrukloc.

De Geislinger Steige is bekend als een steile helling waar zware goederentreinen (ook nu) hulp krijgen van een opdruklocomotief. Dit filmpje (Führerstandmitfahrt) laat zien hoe dat in zijn werk gaat vanaf het aanvragen van een opdrukloc, de aankomst van die loc, het wachten op het vertreksein en het afscheid van de opdrukloc. Let daarbij op de conversatie tussen machinist, treindienstleider en machinist van de opdrukloc.

Habbo